Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM5009 BENTİK ORGANİZMALAR BİYOLOJİSİ I Seçmeli Dersler 3 0 6 ERHAN MUTLU
SÜM5069 Su Ürünleri Kalite Kontrolünde Laboratuar Teknikleri Seçmeli Dersler 2 2 6 PINAR YERLİKAYA
SÜM5065 Kabuklu su ürünleri işleme teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5031 Besin Kimyası Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5055 Su Ürünleri İşletmelerinde HACCP Planlaması Seçmeli Dersler 3 0 6 MUSTAFA ÜNLÜSAYIN
SÜM5053 Su Ürünlerinde Kimyasal Yapı ve Tazelik Kontrol Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5071 Balık Refahı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5075 Balık Sağlığı ve İmmunisazyon Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5077 Balık Hastalıkları Teşhisinde Histolojik Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5017 Su Ürünlerinde Moleküler Biyolojik Yaklaşımlar Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5013 Balıklarda Üreme Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 RAMAZAN İKİZ
SÜM5005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 3 MEHMET CENGİZ DEVAL
SÜM5057 Soğuksu Balıkları Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5073 Kültür Balıkçılığında Biyoteknolojik Uygulamalar Seçmeli Dersler 3 0 6 SÜLEYMAN AKHAN
SÜM5061 Populasyon Dinamiğinde Özel Konular Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5051 Pasif Avcılık teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 CENKMEN RAMAZAN BEĞBURS
SÜM5027 Deniz ve Tatlısu Karidesleri Biyolojisi Seçmeli Dersler 0 2 6 -
SÜM5037 Balıklarda Yaş Tayini Seçmeli Dersler 3 0 6 ZEHRA ARZU BECER
SÜM5015 Balıkçılık Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5033 Su Ürünlerinin Pazarlaması Seçmeli Dersler 3 0 6 SERPİL YILMAZ
SÜM5039 Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi I Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5045 Sucul Canlılarda Histolojik Çalışmalar Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5021 Canlı Yem Üretimi Seçmeli Dersler 3 0 6 MEHMET ÖZBAŞ
SÜM5047 Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 6 MEHMET GÖKOĞLU
SÜM5049 Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 6 MEHMET ÖZBAŞ
SÜM5019 Türkiye Tatlısu Balıkları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5023 Balık Beslemede Besin Maddeleri Seçmeli Dersler 3 0 6 ERKAN GÜMÜŞ
SÜM5025 Mikroalg Kültürü Seçmeli Dersler 3 0 6 BAKİ AYDIN
SÜM5029 Türkiye Deniz Balıkları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5035 İleri Besin Mikrobiyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5041 Alg Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 EMİNE ŞÜKRAN OKUDAN
SÜM5043 Balıkçılık Araştırmalarında Uzunluğa Dayalı Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5059 Denizel Ekosistemde Bakteriyel Çeşitlilik Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5063 Sualtı Araştırma Yöntemleri ve Teknolojileri Seçmeli Dersler 3 0 6 MEHMET GÖKOĞLU
SÜM5067 Su Ürünleri İşleme Özel Konular Seçmeli Dersler 3 0 6 NALAN GÖKOĞLU
SÜM5007 Deniz Biyolojisi I Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5079 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Anestezi Seçmeli Dersler 3 0 6 BAKİ AYDIN
SÜM5083 Parazitik Balık Hastalıklarını Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5081 Tüketime Hazır Su Ürünleri Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 OSMAN KADİR TOPUZ
SÜM5085 Su Ürünleri İşletmelerinin Yönetimi ve Analizi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5087 BALIKLARDA STRES Seçmeli Dersler 3 0 6 BEYTULLAH AHMET BALCI
SÜM5011 Meteorolojik Koşulların Balıkçılıkla İlişkisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
SÜM5089 Tehlikeli Deniz canlıları Seçmeli Dersler 3 0 6 YAŞAR ÖZVAROL
SÜM5091 Ton Balığı Avcılığı ve Besiciliği Seçmeli Dersler 3 0 6 YAŞAR ÖZVAROL
SÜM5093 Türkiye Akarsuları Seçmeli Dersler 3 0 6 ZEHRA ARZU BECER
SÜM5097 ALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli Dersler 3 0 6 EMİNE ŞÜKRAN OKUDAN
SÜM5095 İLERİ SU MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli Dersler 3 0 6 İFAKAT ÇAĞATAY
SÜM5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 6 İFAKAT ÇAĞATAY
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM5036 Yenmeyen Su Ürünleri Teknolojisi Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5014 Su Ürünleri İşleme Teknikleri Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5006 SEMİNER II Seçmeli Derler 0 2 3 -
SÜM5008 Türkiye Suları Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5054 Balık Hastalıkları Teşhisinde Serolojik Teknikler Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5034 İşlenmiş Su Ürünlerinde Raf Ömrü Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5018 Balıklarda Göç ve Dağılım Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5028 Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi II Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5040 Hayvan Kromozomları ile Çalışma Yöntemleri Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5026 Balık Beslemede Rasyon Hazırlama Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5020 Su Ürünlerinde İleri Moleküler Biyolojik ve Genetik Teknikler Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5032 Balık İmmünolojisi ve Serolojik Yöntemler Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5016 Tatlı su istakozu yetiştiriciliği Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5050 Yetiştiricilikte Moleküler Genetik Uygulamalar Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5030 Işıkla Avcılık Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5042 Deniz Ekolojisi Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5010 Balık Populasyon Dinamiği Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5012 TROL SEÇİCİLİĞİ Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5024 Karides Yetiştiriciliği Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5022 Bentik Organizmalar Biyolojisi II Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5038 Deniz Biyolojisi II Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5044 Su Ürünleri Kooperatifçiliği Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5048 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5052 Deniz Bentosu Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5056 Balık Larvalarının Fizyolojisi Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5060 Su Ürünleri Yemlerinde Toksik Maddeler Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5064 Kafes Balıkçılığında Hastalık Sorunları Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5058 Fonksiyonel Gıda Olarak Su Ürünleri Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5062 UZATMA AĞLARI SEÇİCİLİĞİ Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5046 Su Ürünleri Endüstrisine Kalite Güvenlik Sistemleri Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5066 Kültür Balıkçılığında Damızlık Stok Yönetimi Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5068 Yapay Resifler ve Balıkçılık Yönetiminde Kullanımları Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5070 Kıyı Balıkçılığı Avlama Teknolojisi Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5072 Türkiye Gölleri Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5074 AKUAKÜLTÜRDE SU KALİTE KRİTERLERİ Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5076 SU MİKROBİYOLOJİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5078 DENİZ ÇAYIRLARI Seçmeli Derler 3 0 6 -
SÜM5080 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Derler 3 0 6 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM6905 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE6903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM6906 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE6904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973