Lisansüstü Giriş Sınavı Başvuru Duyurusu

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavına Başvuru Yapan Adayların Dikkatine

“Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin” 16-2a maddesi gereğince başvuruların değerlendirilmesinde başarı notu;
-ALES puanının %50’si,
-Lisans not ortalamasının %10’u,
-Yabancı dil puanının %10’u,
-Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavı notunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Başvuru yapan adayların, bu hususu göz önünde bulundurarak sınava hazırlanmaları önemle rica olunur.

Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL
Dekan

(Su Ürünleri Mühendisliği Anabilimdalı Başkanı)

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973