Endonezya-Airlangga Üniversitesi’nden Okutman Muhamad Nur Ghoyatul Amin’in Sunumu

Endonezya-Airlangga Üniversitesi, Deniz ve Balıkçılık Fakültesi Balıkçılık Ürünleri Teknolojisi alanında çalışmalar yapan okutman Muhamad Nur Ghoyatul Amin, Mevlana değişim programı kapsamında  13 Mart 2018 Salı günü saat 10:30’da Fakültemiz konferans salonunda;  “Endonezya Fonksiyonel Gıdaları” ve “Lezzet Ajanı : Su Ürünlerinden Elde Edilen Umami Peptidler” konularında sunum gerçekleştirecektir.

Tüm lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.

Su Ürünleri Mühendisliği

Anabilim Dalı Başkanlığı

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973