Avlama ve İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölüm Başkanı Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümünde, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır.
 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
 

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları arasında  denizlerimizdeki ve içsulardaki biyolojik çeşitlilik, ekonomik önemi olan türlerin stoklarının belirlenmesi, balıkçılık kaynaklarının korunması ve bu kaynaklardan sürdürülebilir bir avcılığın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, avlama teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulama olanaklarının araştırılması ile balıkçılık yönetimi ve av yasaklarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL (Başkan)
Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL
Dr. Ögretim Üyesi Cenkmen R. BEĞBURS

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Ülkemizde avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin tüketiciye hijyenik koşullarda ulaştırılması için gerekli araştırmaları yapmak anabilim dalının temel amacıdır. Anabilim Dalı Su Ürünleri işleme Teknolojisi, Soğuk Depolama Teknolojisi ve Besin Mikrobiyolojisi lisans dersleri ile bu derslerin uygulamalarını yürütmektedir. Ayrıca su ürünlerinin kimyasal içeriği, tuzlama, kurutma, dumanlama, marinasyon, soğuk depolama, dondurma, hazır gıda teknolojileri, HACCP planı, paketleme, kalite kontrol yöntemleri, ıskarta balıkların değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapmaktadır.

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜSAYIN
Prof.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU
Doç. Dr. Osman Kadir TOPUZ

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973