ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı sınav DUYURUsu!

ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı

sınav DUYURUsu!

2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında zorunlu olarak okutulan ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini ilk defa alacak öğrenciler için Muafiyet Sınavı27 Eylül 2017 tarihinde Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarlarında öğretim elemanlarının nezaretinde elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde yapılacaktır. Muafiyet e-sınavına girmek isteyen öğrencilerin 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Enformatik Bölümü web sitesinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) başvurularını online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

DEKANLIK

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973