Akademik Personel

 

Öğretim Üyeleri
Ünvanı Adı Soyadı Bölümü Telefon e-posta
Prof.Dr. Ramazan İKİZ Su Ürünleri Temel Bilimler 310 60 91 rikiz @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU  Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek.  310 26 76  ngokoglu @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Erhan MUTLU Su Ürünleri Temel Bilimler 311 60 92 emutlu @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜSAYIN Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek. 310 66 87 munlusayin @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL (Dekan) Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek. 310 16 48 deval @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Jale KORUN Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 20 18 jalekorun @ akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek.  310 60 98 pyerlikaya @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr.  Erkan GÜMÜŞ Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 66 36  egumus @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr.  Serpil YILMAZ Su Ürünleri Temel Bilimler 310 60 86 serpilyilmaz @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Süleyman AKHAN Su Ürünleri Yetiştiriciliği  310 60 95 akhan @ akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet GÖKOĞLU Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 15 66 gokoglu @ akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Z. Arzu BECER Su Ürünleri Temel Bilimler 310 15 77 abecer @ akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Tülay İ. ÇAĞATAY Su Ürünleri Temel Bilimler 310 60 89 tulaycagatay @ akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek. 310 60 19 oktopuz @ akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek. 310 66 15 ozvarol @ akdeniz.edu.tr
Dr.Ögr.Ü. Mehmet ÖZBAŞ Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 19 81 mozbas @ akdeniz.edu.tr
Dr.Ögr.Ü. Cenkmen R. BEĞBURS Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tek. 310 20 94 begburs @ akdeniz.edu.tr 
Dr.Ögr.Ü. Emine Şükran OKUDAN ASLAN Su Ürünleri Temel Bilimler 310 22 29 okudanes @ gmail.com
Dr.Ögr.Ü. B. Ahmet BALCI Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 21 30 abalci @ akdeniz.edu.tr
Dr.Ögr.Ü. Baki AYDIN Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 6639 bakiaydin @ akdeniz.edu.tr
Dr.Ögr.Ü. Olgaç Güven Su Ürünleri Temel Bilimler olgac @ akdeniz.edu.tr
Öğretim Görevlileri
Ünvanı Adı Soyadı Bölümü Telefon e-posta
Öğr. Gör. Dr. Türker BODUR Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310  21 31 turkerb @ akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Şakir ATALAY (Vet. Hekim) Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 2697 satalay @akdeniz.edu.tr
Araştırma Görevlileri
Ünvanı Adı Soyadı Bölümü Telefon e-posta
Arş. Gör. Dr. Mesut YILMAZ Su Ürünleri Yetiştiriciliği 310 20 66 myilmaz @ akdeniz.edu.tr
Enstitütü Kadrolu Araştırma Görevlileri
Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Telefon e-posta
Arş. Gör. M.Tunca OLGUNER Su Ürünleri Mühendisliği ABD 310 22 27 olguner @ akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Alper YILDIZ Su Ürünleri Mühendisliği ABD  310 66 84  alperyildiz @ akdeniz.edu.tr
Emekli Öğretim Elemanlarımız
Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Emekli Yılı e-posta
 Öğr. Gör. Hayri GÜLYAVUZ  Su Ürünleri İşleme Teknolojisi  2014  hgyavuz@akdeniz.edu.tr
 Prof. Dr.  Beria FALAKALI MUTAF  Su Ürünleri Temel Bilimler  2015 fmberia@akdeniz.edu.tr

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973