Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan GÜMÜŞ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünde, Yetiştiricilik Anabilim Dalı ve Hastalıklar Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır.

Yetiştiricilik Anabilim Dalı

Yetiştiricilik Anabilim Dalı kapsamda tatlı su ve denizlerde alternatif türler de dahil olmak üzere balık, yumuşakça, kabuklu ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, plankton kültürü, balık besleme ve yem teknolojisi, üretim tesislerinin planlanması gibi konularda dersler verilmektedir.

Yetiştiricilik Anabilim Dalı, üretici ve müteşebbislerin eğitimi, karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak bilimsel katkı vermektedir. Diğer yandan su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ülkemizin ihtiyacı olan ve bilgiyle donatılmış öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Erkan GÜMÜŞ
Prof.Dr.Süleyman AKHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Mehmet GÖKOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZBAŞ
Dr. Öğretim Üyesi B. Ahmet BALCI
Dr. Öğretim Üyesi Baki AYDIN
Arş.Gör.Dr. Mesut YILMAZ
Öğr. Gör. Dr. Türker BODUR
Öğr. Gör.Şakir ATALAY (Sorumlu Veteriner Hekim)

Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızla ilgili olarak kültürü yapılan balıklarda hastalık durumu nasıl tespit edilir, hastalık teşhisi nasıl yapılmaktadır, balık hastalıklarının teşhisinde  hangi yöntemler kullanılmaktadır gibi sorular güncel yaklaşımlar ile ele alınmakta olup, sadece su ürünleri yetiştiriciliği yapılan balık türlerinin hastalıkları değil ayrıca doğal ortamda bulunan su ürünlerinin de mevcut hastalıkları ve genel sağlık durumları ile ilgili olarak da çalışmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda; kültürü yapılan deniz ve tatlı su balık ve akvaryum balık türlerinin bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıkları, hastalıklardan korunma ve kontrolü, balık üretim işletmelerinin hijyeni, kabuklu su ürünleri hastalıkları, yumuşakça türlerinin hastalıkları, beslenmeden kaynaklanan hastalıklar, çevresel etkilerden dolayı görülebilen hastalık durumları, zoonotik etkenler ve etkileri, balık immunolojisi, moleküler teknikler konularında araştırma ve eğitim yapılmakta olup, konuları geliştirmeye yönelik teorik ve pratik uygulamalarda gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımızda Fakültemizde, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen A tipi ve Tez Projelerinin gerçekleştirildiği, ayrıca diğer Üniversitelerin Su Ürünleri Fakültelerinden gelen öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri Balık Hastalıkları ve Mikrobiyoloji laboratuarı da mevcuttur. Anabilim Dalımızla ilgili olarak, özel sektörden gelen hastalık teşhisi ile ilgili taleplere de yardımcı olmaktayız. Hastalıklar ABD olarak amacımız; mevcut laboratuar alt yapımızı yeni projeler ile sürekli geliştirmek, lisans ve lisansüstü eğitimi almış mezunlarımızı sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde yetiştirebilmektir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Jale KORUN

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973