Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM7043 Su Ürünlerinde Kimyasal Kalıntılar Seçmeli Dersler 3 0 8 PINAR YERLİKAYA
SÜM7017 Su Ürünleri İşlemeciliğinde İleri Teknolojiler Seçmeli Dersler 3 0 8 MUSTAFA ÜNLÜSAYIN
SÜM7023 İşleme Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7011 Yassı Balık Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7029 Akuatik Biyoteknoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7035 Ilıksu Balıkları Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7037 Su Ürünleri İşletmelerinin Yatırım ve Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 SERPİL YILMAZ
SÜM7007 Balık Davranışları Seçmeli Dersler 3 0 8 RAMAZAN İKİZ
SÜM7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5 MEHMET CENGİZ DEVAL
SÜM7031 AĞ GÖZÜ AÇIKLIĞININ ÖLÜM ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7019 Gırgır Balıkçılığı Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7009 Balık Histolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 BEYTULLAH AHMET BALCI
SÜM7033 Balık Popülasyon Çalışmalarında Kullanılan Genetik Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 İFAKAT ÇAĞATAY
SÜM7013 Balık Hastalıkları Tanısında Kullanılan Moleküler Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 JALE KORUN
SÜM7015 Kuluçkahane Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7039 Su Ürünlerinde Biyotoksinler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7021 Balık Göçleri ve Balıkçılığa Etkisi Seçmeli Dersler 3 0 8 CENKMEN RAMAZAN BEĞBURS
SÜM7041 Su Ürünleri Muhafazasında Soğuk Zincir Uygulamaları Seçmeli Dersler 3 0 8 NALAN GÖKOĞLU
SÜM7025 Yem Hammaddeleri Seçmeli Dersler 3 0 8 ERKAN GÜMÜŞ
SÜM7027 Su Omurgasızları Endokrinolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7045 Zooplankton Akustiği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7047 Balıklarda Üreme ve Üreme Fizyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7049 Paraziter Balık Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 JALE KORUN
SÜM7053 Kapalı Devre Akuakültür Sistemleri ve Planlanması Seçmeli Dersler 3 0 8 SÜLEYMAN AKHAN
SÜM7051 Su Ürünlerinde Minimal İşleme Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7055 Su Ürünleri Biyoistatistiği Seçmeli Dersler 3 0 8 ERHAN MUTLU
SÜM7057 Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobu Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7059 İçsular Ekolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7061 ALG İşleme Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 OSMAN KADİR TOPUZ
SÜM7065 MAKROALG KÜLTÜRÜNDE İLERİ TEKNİKLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7063 BALIK YEMLEME TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7067 NANOTEKNOLOJİ VE SU ÜRÜNLER. NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7069 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 8 İFAKAT ÇAĞATAY
FBE7903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE7901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM7034 Su Ürünleri Tüketiminden Kaynaklanan Hastalıklar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7018 Balık Embriyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7044 Balık Patolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7032 Su Ürünleri Lipid Kimyası ve Omega Yağ Asitleri Seçmeli Dersler 2 2 8 -
SÜM7016 İç Sular Biyolojisi ve Restorasyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7014 Balık Endokrinolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7022 Balık Beslemede Kullanılan Katkı maddeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7038 Türkiye Su ürünleri Sektörü ve Avrupa Birliğine Entegrasyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7024 Su Ürünlerinde İleri Biyokimyasal Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7020 Yılan Balığı Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7026 Balık Avcılığında Tuzaklar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7008 Akdeniz Egzotik Faunası Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7010 Deniz Balıkları Üreme Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7012 İleri Radyobiyoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
SÜM7028 Su Ürünleri Özel Avcılık Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7030 Balık Zoonozları Tanımlanması ve Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7036 BALIK STOKLARININ TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7042 Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Kalite Güvenliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7046 Balıkçılık Akustiği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7054 Su Ürünleri Dumanlama Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7052 Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7048 Balık Üremesinde Hormonlar ve Reseptörleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7050 Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7058 Balık Hastalıklarında Kemoterapötikler ve Kullanımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7056 DEMARSAL STOKLARININ TESPİTİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7062 İleri Balık Fizyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7060 DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7064 BALIKLARDA AŞILAMA VE TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7040 Su Ürünlerinde Duyusal Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7066 Su Ürünleri Kaynaklı Bioaktif Maddeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7068 MİKROALG KÜLTÜRÜNDE İLERİ TEKNİKLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7070 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE7904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM7043 Su Ürünlerinde Kimyasal Kalıntılar Seçmeli Dersler 3 0 8 PINAR YERLİKAYA
SÜM7017 Su Ürünleri İşlemeciliğinde İleri Teknolojiler Seçmeli Dersler 3 0 8 MUSTAFA ÜNLÜSAYIN
SÜM7023 İşleme Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7011 Yassı Balık Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7029 Akuatik Biyoteknoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7035 Ilıksu Balıkları Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7037 Su Ürünleri İşletmelerinin Yatırım ve Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 SERPİL YILMAZ
SÜM7007 Balık Davranışları Seçmeli Dersler 3 0 8 RAMAZAN İKİZ
SÜM7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5 MEHMET CENGİZ DEVAL
SÜM7031 AĞ GÖZÜ AÇIKLIĞININ ÖLÜM ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7019 Gırgır Balıkçılığı Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7009 Balık Histolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 BEYTULLAH AHMET BALCI
SÜM7033 Balık Popülasyon Çalışmalarında Kullanılan Genetik Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 İFAKAT ÇAĞATAY
SÜM7013 Balık Hastalıkları Tanısında Kullanılan Moleküler Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 JALE KORUN
SÜM7015 Kuluçkahane Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7039 Su Ürünlerinde Biyotoksinler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7021 Balık Göçleri ve Balıkçılığa Etkisi Seçmeli Dersler 3 0 8 CENKMEN RAMAZAN BEĞBURS
SÜM7041 Su Ürünleri Muhafazasında Soğuk Zincir Uygulamaları Seçmeli Dersler 3 0 8 NALAN GÖKOĞLU
SÜM7025 Yem Hammaddeleri Seçmeli Dersler 3 0 8 ERKAN GÜMÜŞ
SÜM7027 Su Omurgasızları Endokrinolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7045 Zooplankton Akustiği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7047 Balıklarda Üreme ve Üreme Fizyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7049 Paraziter Balık Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 JALE KORUN
SÜM7053 Kapalı Devre Akuakültür Sistemleri ve Planlanması Seçmeli Dersler 3 0 8 SÜLEYMAN AKHAN
SÜM7051 Su Ürünlerinde Minimal İşleme Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7055 Su Ürünleri Biyoistatistiği Seçmeli Dersler 3 0 8 ERHAN MUTLU
SÜM7057 Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobu Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7059 İçsular Ekolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7061 ALG İşleme Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 OSMAN KADİR TOPUZ
SÜM7063 BALIK YEMLEME TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7065 MAKROALG KÜLTÜRÜNDE İLERİ TEKNİKLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7067 NANOTEKNOLOJİ VE SU ÜRÜNLER. NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7069 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 8 İFAKAT ÇAĞATAY
FBE8901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE8903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM7034 Su Ürünleri Tüketiminden Kaynaklanan Hastalıklar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7018 Balık Embriyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7044 Balık Patolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7032 Su Ürünleri Lipid Kimyası ve Omega Yağ Asitleri Seçmeli Dersler 2 2 8 -
SÜM7016 İç Sular Biyolojisi ve Restorasyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7014 Balık Endokrinolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7022 Balık Beslemede Kullanılan Katkı maddeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7038 Türkiye Su ürünleri Sektörü ve Avrupa Birliğine Entegrasyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7024 Su Ürünlerinde İleri Biyokimyasal Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7020 Yılan Balığı Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7026 Balık Avcılığında Tuzaklar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7008 Akdeniz Egzotik Faunası Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7010 Deniz Balıkları Üreme Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7012 İleri Radyobiyoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
SÜM7028 Su Ürünleri Özel Avcılık Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7030 Balık Zoonozları Tanımlanması ve Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7036 BALIK STOKLARININ TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7042 Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Kalite Güvenliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7046 Balıkçılık Akustiği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7054 Su Ürünleri Dumanlama Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7052 Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7048 Balık Üremesinde Hormonlar ve Reseptörleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7050 Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7058 Balık Hastalıklarında Kemoterapötikler ve Kullanımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7056 DEMARSAL STOKLARININ TESPİTİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7062 İleri Balık Fizyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7060 DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7064 BALIKLARDA AŞILAMA VE TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7040 Su Ürünlerinde Duyusal Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7066 Su Ürünleri Kaynaklı Bioaktif Maddeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7068 MİKROALG KÜLTÜRÜNDE İLERİ TEKNİKLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
SÜM7070 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
FBE8902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM9905 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE9901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE9903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM9906 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM9915 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE9911 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 MEHMET CENGİZ DEVAL
FBE9913 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 MEHMET CENGİZ DEVAL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
SÜM9916 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9912 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9914 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973