Mezun Öğrencilerimizle Toplanıyoruz

Üniversitemizin Eğitim Öğretim Kalite Çalışmaları kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Üniversitemiz İçin hazırlamış olduğu raporda Eğitim Öğretim Başlığı altında “Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkılarının nasıl ve ne seviyede gerçekleştiği” alt başlığın değerlendirilmesine ilişkin olarak Fakültemiz mezun öğrencileri ile 12.12.2017 tarihinde saat 14:00‘da Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılımlarınızı ve konuya ilişkin görüşlerinizi bekliyoruz.

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973