Komisyonlar

 

SATIN ALMA ve PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Asil 

Yrd.Doç.Dr. Osman K. TOPUZ (Başkan)

Doç.Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY

Fak.Sek.Düriye KOSAT

Yedek

Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

 

 

DENETİM VE MUAYENE KABUL KOMİSYONU                   
Asil 

Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI (Başkan)

İzzet ÇELİK

Zafer BACI

Yedek

Şb.Müd.Nurcan AKKÖK


TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ
Zafer BACI
AVANS ve KREDİ MUTEMEDİ
Hatice BAKÇEPINAR
AMBAR SORUMLUSU
Mem. Zafer BACI
BİRİM İÇİ/DIŞI UYGULAMA KURULU
Doç.Dr. Erkan GÜMÜŞ (Başkan)

Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU

Doç.Dr. Arzu BECER

Yrd.Doç. Dr. Cenkmen R. BEĞBURS

DİSİPLİN KURULU
Yönetim Kurulu / Raportör Tayin Edilir
MEZUNİYET KOMİSYONU
Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

Fakülte Sekreteri. Düriye KOSAT

TEKNİK İNCELEME GEZİLERİ KOMİSYONU
Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

UZMANLAR GRUBU
Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Erhan MUTLU

Doç.Dr. Jale KORUN

Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Emine Şükran OKUDAN ASLAN

 

2013-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ
Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜSAYIN.

Doç.Dr. Jale KORUN.L

Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU.

Doç Dr. Z.Arzu BECER.

 

BURS ve SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 
Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yrd.Doç.Dr. Cenkmen R.BEĞBURS

Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

WEB SAYFASI SORUMLULARI
Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ

Teknisyen. Ramazan KUŞ

AKDENİZ SU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GEMİSİ KİRA ÜCRETİ BELİRLEME KOMİSYONU
Asil
Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)Şahin TOPÇUFakülte Sekreteri. Düriye KOSAT

 Yedek

Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Doç.Dr. Süleyman AKHAN (Başkan)

Doç.Dr. Z.Arzu BECER

Yrd.Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

SİGARA İLE MÜCADELE KOMİSYONU
Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU (Akademik Personel Temsilcisi)

Fak.Sek. Düriye KOSAT (İdari Personel Temsilcisi)

Yusuf KAYA (Öğrenci Temsilcisi)

ERASMUS / LEONARDO DA VİNCİ / FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ
ERASMUS / LEONARDO DA VİNCİ KOORDİNATÖRÜ: Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ

FARABİ KOORDİNATÖRÜ: Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

BOLOGNA EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ
MUAFİYET KOMİSYONU
  Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

SPOR KOMİSYONU
  Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

Arş.Gör. Baki AYDIN

Zafer BACI

ACİL YARDIM-AFET YÖNETİMİ
Söndürme Ekibi Zafer BACI ( Amir )

İzzet ÇELİK

Ramazan KUŞ

Murat AKTAŞ

Kezban AKİL

Kurtarma Ekibi Düriye KOSAT ( Amir )

Erdal UĞUR

Lale KARAKULAK

Gülümser ERSOY

Emrah ÜMÜTLÜ

Hatice BAKÇEPINAR

Koruma Ekibi Nurcan AKKÖK ( Amir )

Tuba TUNA

Armağan Naile SCHÖSSOW

Mehmet ÖZDEMİR

Ömür SEKMEN

Behçet DEMİRALP

İlk Yardım Ekibi Doç. Dr. Mehmet GÖKOĞLU ( Amir )

Doç. Dr. Jale KORUN

Yrd. Doç. Dr.  B. Ahmet BALCI

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973