Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

                                                                       

                                                                                KOMİSYON LİSTESİ                                                                                                                                 

  SATIN ALMA ve PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU                                                                                          

Asıl 

Yrd.Doç.Dr. Osman K. TOPUZ (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY

Fak.Sek.Düriye KOSAT

Yedek

Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

  DENETİM VE MUAYENE KABUL KOMİSYONU                                                                                                                                                                                                          

Asıl 

Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. B. Ahmet BALCI

Zafer BACI      

    Yedek

   Şb.Müd.Nurcan AKKÖK

   İzzet ÇELİK

TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ

Zafer BACI

 

AVANS ve KREDİ MUTEMEDİ

Hatice BAKÇEPINAR

AMBAR SORUMLUSU

Mem. Zafer BACI

BİRİM İÇİ/DIŞI UYGULAMA KURULU

Doç.Dr. Erkan GÜMÜŞ (Başkan)

Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU

Doç.Dr. Arzu BECER

Yrd.Doç. Dr. Cenkmen R. BEĞBURS

DİSİPLİN KURULU

Yönetim Kurulu / Raportör Tayin Edilir

MEZUNİYET KOMİSYONU

Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

Fakülte Sekreteri. Düriye KOSAT

TEKNİK İNCELEME GEZİLERİ KOMİSYONU

Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

UZMANLAR GRUBU

Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Erhan MUTLU

Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

Doç.Dr. Erkan GÜMÜŞ

Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yrd.Doç.Dr. Cenkmen R. BEĞBURS

Yrd.Doç.Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY

2013-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Ramazan İKİZ

Prof.Dr. Erhan MUTLU

Doç.Dr. M. Cengiz DEVALL  

Doç.Dr. Erkan GÜMÜŞ       Asıl                                                                                             Yedek

  BURS ve SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yrd.Doç.Dr. Cenkmen R.BEĞBURS

Yrd.Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

WEB SAYFASI SORUMLULARI 

Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ

Teknisyen. Ramazan KUŞ

AKDENİZ SU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GEMİSİ KİRA ÜCRETİ BELİRLEME KOMİSYONU

Asil                                                                                   Yedek

Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)                        Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

Şahin TOPÇU                        

Fakülte Sekreteri. Düriye KOSAT

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Doç.Dr. Süleyman AKHAN (Başkan)

Doç.Dr. Z.Arzu BECER

Yrd.Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

SİGARA İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU    (Akademik Personel Temsilcisi)

Fak.Sek. Düriye KOSAT     (İdari Personel Temsilcisi)

Yusuf KAYA                                  (Öğrenci Temsilcisi)

ERASMUS / LEONARDO DA VİNCİ / FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

ERASMUS / LEONARDO DA VİNCİ KOORDİNATÖRÜ: Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ

FARABİ KOORDİNATÖRÜ: Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

BOLOGNA EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ

Yrd.Doç.Dr. Osman Kadir TOPUZ

   MUAFİYET KOMİSYONU                                     

  Doç.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

  Doç.Dr. Süleyman AKHAN

  Yrd.Doç.Dr. İ.Tülay ÇAĞATAY

   SPOR KOMİSYONU                                                

  Yrd.Doç.Dr. B.Ahmet BALCI

  Arş.Gör. Baki AYDIN

  Zafer BACI 

 

Sayfa Özeti: Komisyonlar

Anahtar Kelimeler: