İdari Personel
Adı Soyadı Telefon E-posta
Fak.Sek.Düriye KOSAT 0 242 310 17 56 duriyekosat @ akdeniz.edu.tr
Şube Müd.Nurcan AKKÖK 0 242 310 66 37 nakkok @ akdeniz.edu.tr
Bil.İşl.Hatice FELEK 0 242 310 6638 hfelek @ akdeniz.edu.tr
Bil.İşl.A.Naile SCHÖSSOW 0 2274400. 2670 anaile @ akdeniz.edu.tr
Bil.İşl.Lale Yıldız 0 242 310 1973 laleyildiz @ akdeniz.edu.tr
Memur Mehmet KUTLAY 0 242 310 21 32 mehmetkutlay @ akdeniz.edu.tr
Memur Ramazan EMİRLEROĞLU 0242 310 26 89 remirleroglu @ akdeniz.edu.tr
 Teknik. Ramazan KUŞ  0 242 310 60 88  ramazan @ akdeniz.edu.tr
Kaptan Şahin TOPÇU 0 242 310 66 38
Gemi Adamı İzzet ÇELİK 0 242 310 20 02 izzetcelik @ akdeniz.edu.tr
Gemi Adamı Zafer BACI 0 242 310 66 16 zbaci @ akdeniz.edu.tr
Gemi Adamı Erdoğan BİBER 0 242 310 19 73
Gemi Adamı İlhan ÖZDEMİR 0 242 310 19 73
Gemi Adamı Yunus ÖNAL 0 242 310 19 73
Gemici Emrah ÜMÜTLÜ 0 242 310 6046 emrahumutlu @ akdeniz.edu.tr
Gemici Mahmut DEMİREL 0 242 310 19 73
Gemici Ömür SEKMEN 0 242 310 19 73
Söz. Kezban AKİL 0 242 310 22 30
Söz. Murat AKTAŞ 0 242 310 22 30

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973