Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
Fakülte Koordinatörü  Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU
E-posta pyerlikaya @akdeniz.edu.tr
Telefon  : +90 242 310 60 98
Faks : +90 242 226 20 13

Farabi Değişim Programı

  • Farabi değişim programı ne demektir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

  • Kimler faydalanabilir?

Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir. İlgili Yönetmelik için bakınız.

  • Belirleyici maddeler aşağıdadır:

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.

Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabiden faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.

Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2/4 yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

  • Akdeniz Üniversitesi Farabi Programı:
Farabi Programı, üniversitemizde 2009 yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve öğretim üyesi hareketliliği 2010 – 2011 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır.

  • Başvurular ve bilgi için:

http://farabi.akdeniz.edu.tr/tr
http://farabi.akdeniz.edu.tr/sikca-sorulan-sorular-9bc

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANER
Tel: 0242 310 6938
Fax: 0242 226 1953
Adres: Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı
Eğitim Fakültesi OFMAE Kimya Eğitimi ABD Bşk.

07058- ANTALYA

e-posta: farabi@akdeniz.edu.tr
e-posta: mstaner@akdeniz.edu.tr

2011-2012 Öğretim Yılı Dersleri (2011 yılı ve sonraki yıl kayıtlı öğrenciler) için Tıklayınız

2011-2012 Öğretim Yılı Dersleri (2001-2010 kayıtlı öğrenciler) için Tıklayınız

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973