Fakültemizde Akuaponik Projesi

Fakültemiz Öğretim Elemanı Uzman Dr. Türker BODUR’un Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından finanse edilen ve üniversitemiz bünyesinde yürütülen YÜKSELEN TREND AKUAPONİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL TARIM ÖRNEĞİ PROJESİ kabul edilmiş (Sözleşme No: TR61/CEVRE/0026) ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında Su Ürünleri Fakültesi kuzey cephesinde çevreyle dost akuaponik üretim modeli tesisi kurulacak ve proje süresince bölgedeki üreticilere bu yeni üretim modeli ile ilgili kurslar verilecektir. Kurulacak olan üretim modeli üniversitemiz personel ve öğrencilerinin ziyaretine açık olacaktır.

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973