Dekanın Mesajı

Cumhuriyet tarihinde ilk olarak 1928 yılında Marmara Adası’nda kurulan Marmara Balıkçılık Mektebi’nin ardından 1930 yılında İstanbul’da kurulan “Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsü” balıkçılık ve su ürünleri araştırma ve eğitimi üzerine çalışmaya başlamıştır. Yükseköğretimde ise 1980 öncesi Ziraat Fakülteleri altında yer alan Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1982 yılında İstanbul ve Ege Üniversitelerinde Fakülte olmuştur. 1970’li yıllarda ülkemizde alabalık üretiminin artması, 1980’li yıllarda deniz balıkları yetiştiriciliği çalışmalarının hız kazanması ile yükselen bir değer olmaya başlayan Su Ürünleri Mühendisliği günümüz küresel ekonomisinde önemli bir meslek dalı haline gelmiştir.

Bu nedenle Akdeniz havzasında su ürünleri konularında araştırmalar yapmak ve sektöre nitelikli işgücü yetiştirmek amacı ile 1999 yılında Akdeniz Üniversitesinde de Su Ürünleri Fakültesi kurulmuştur. 2000 yılında akademik kadrosunu oluşturmaya başlayan 2001 yılında “Su Ürünleri Mühendisliği” yüksek lisans programının, 2002 yılında ise Su Ürünleri Mühendisliği lisans programının açıldığı fakültemizde, Su Ürünleri Mühendisliği eğitim ve öğretimi  kesintisiz devam etmektedir. 2005 yılında doktora programının açılması ile tam programlı bir Su Ürünleri Fakültesi haline gelen Fakültemiz  yerelde ve ulusal bazda donanımlı  su ürünleri mühendisi yetiştirmeye devam etmektedir.

Uygulamalı eğitime ağırlık verdiğimiz fakültemizde öğrencilerimizin kariyer edinmesine yardımcı olmak fakültemizin misyonları arasındadır. Bu anlamda 4 yıllık eğitimleri süresince öğrencilerimize pratik uygulama alanları sunmak, sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi tanıştırmak, öğrencilerimizi gelecekte yapacakları meslekleri hakkında sadece teorik değil pratik  bilgilerle donatmak eğitim-öğretimimizin bir parçasıdır.

Geleceğin en büyük dar boğazlarından birisi olarak ön görülen sağlıklı beslenme sorununa çözüm yolları sunacak olan en önemli meslek dallarından birisi su ürünleri mühendisliğidir. Sağlıklı bir besin olan su ürünlerinin üretimi, avcılığı, sağlığı, kuluçkahaneden hasata, hasattan sofraya tüm işleme safhalarının takibi ve tüketiciye sunumu aşamalarında araştırmalar yapan fakültemizi tercih eden öğrencilerimize  mesleğimizi en iyi ve başarılı şekilde öğretmek en önemli görevlerimizdendir.

Bu bağlamda öğrencilerimizin de görüş ve önerileri, talep ve istekleri doğrultusundan bilimsellikten şaşmadan, objektif ve sorun çözen bir yönetim anlayışı ile tüm sektör paydaşları ile su ürünleri mühendisliği mesleğine hak ettiği değeri kazandırmak, bizlere ailelerinin emaneti olan gençlerimizin kariyer planlamasında elimizden gelen çabayı göstermek temel hedefimizdir.

Verdiği nitelikli eğitim ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi çalışanları ve Yönetimi olarak Fakültemizde eğitim-öğretim gören müstakbel meslektaşlarımıza ve sektörde önemli pozisyonlarda görev yapan fakültemiz mezunu meslektaşlarımıza başarılar diler, onların her türlü mesleki problemlerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Prof. Dr. M.Cengiz DEVAL

Dekan

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973