2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni İlk Ders Sunumu

Fakültemizde 28 Eylül 2017 Perşembe günü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Törenimize Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Sayın Ramazan ÇELEBİ davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. Sayın Çelebi, açılış konuşmalarında Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü hakkında genel bilgilendirme yapmış; Müdürlüğün idari yapılanması, su ürünleri mevzuatı, su ürünleri üretim potansiyeli, dış ticaret hacmi, desteklemeler, yürütülen projeler ve su ürünlerine ilişkin gündemdeki güncel konuları hakkında bilgiler sunmuşlardır. İlk ders sunumundan sonra Sayın Dekanımız Prof.Dr.M.Cengiz DEVAL tarafından temenni ve iyi dilekler belirtilmiş, yeni gelen öğrencilerle tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla katılımcılara Fakültemiz tanıtılmıştır.

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Sayın Ramazan ÇELEBİ’nin Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katkılarından dolayı şükranlarımızı sunar, öğrencilerimizin geleceğine yönelik sağladığı bu işbirliği ve dayanışmanın devamını dileriz.

 

0

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973